59°20 34 N 18°00 33 E - 59°17 45 N 18°00 11 E

59°20 34 N 18°00 33 E - 59°17 45 N 18°00 11 E

 

Ett filmiskt bevarande av en motorled [Essingeleden i Stockholm], en arkivering av dess yta. Skannad asfalt, emulsion mot emulsion, grus som pixel, kilometer i timmen kontra bildrutor per sekund.

 

A filmic preservation of a highway system. A scan of the asphalt, emulsion to emulsion, pebble to pixel, strip to strip, kph to fps. In part an abstract film with a variable speed reflecting the rhythm of traffic.

Faksimil. OEI #69-70. On Film. Publication 2015

 

59°20 34 N 18°00 33 E - 59°17 45 N 18°00 11 E  Installation view. ID:I, Stockholm 2015. [The cord on the wall mimics Essingeleden.]

 

100 FRAMES FROM 59°20 34 N 18°00 33 E - 59°17 45 N 18°00 11 E (2015)

3 X 12 FRAMES AT 24 FPS FROM FPS/KMH (2015)

 

WATCH 1 MINUTE EXCERPT ON VIMEO

 

STILL FROM FPS/KMH/RPM (2015)

 

The Essingeleden part of the E4/E20, here seen in three different kinds of speed: frames per second, kilometers per hour and revolutions per minute. A filmic preservation of a highway system. A scan of the asphalt, emulsion to emulsion, pebble to pixel, strip to strip, kph to fps.

 

WATCH ON VIMEO

UTSTÄLLNINGSTEXT:

--------------------------------------------------------------

 

Dan Lageryd på ID:I Galleri

 

Den skulle kunna misstas för ett flygfälts startbana, vägytan som syns i Dan Lageryds film på ID:I galleri. Må vara för att vi sakta får följa accelerationen, må vara för att vi till vardags aldrig tittar ner på vägen när vi rör oss i bil. Färden som beskrivs under filmens 15 minuters speltid går utmed Essingeleden. I stadig höjd över marken rör sig kameran och noterar filmarkeringar, pilar, asfaltens struktur.

Detaljer som hela tiden glider undan och som blicken enbart hinner registrera innan de försvinner. En filmisk återgivning av att färdas i bil, reducerad till sitt mest grundläggande element av hastighet och av att röra sig över en yta av asfalt. Utan flyktpunkt och utan perspektiv konfronteras blicken enbart med sin egna rörelse och börjar så småningom navigera. Utan karta eller satellit, utan enbart i förhållande till detaljerna på vägen. Som i ett dataspels rörelse över skärmen fylls bildytan jämt med ny information, samtidigt som den redan passerade informationen försvinner.

 

Yes, the city can be read because it writes, because it was writing.

- Henri Lefebvre, Continuities and Discontinuities

 

Lefebvre beskriver staden som en organism vars summa av signaler är omöjlig att förstå enbart på ett kunskapsplan. För under ytan av logiskt koherenta inskrivningar skapar staden, hos honom, hela tiden sin egen text, sina egna betydelsebärande system. Tolkningen och läsbargörandet av denna blinda mängd information innebär alltid också dess översättning till en ny kontext, till ett nytt och sammanhängande siffersystem.

Hos Dan Lageryd tar denna tolkning formen av ett navigerande. Av en successiv avläsning av vägens yta som, allteftersom, frigör en sammanhängande bild av Stockholms viktigaste trafikled. Oavsett hur många möjliga perspektiv den har att erbjuda så förblir blicken fastklistrad vid asfalten, söker av grunden på information, som över okänd terräng. Blicken, den navigerande, är blicken av en som inte vet på förhand. Med det knyter Dan an till sin undersökning av staden som något vars upplevelse tillkännager sig just i det ospecifika och allmänna.

 

 

Alexander de Cuveland, Hamburg

 

--------------------------------------------------------------